Vurdering

Skal du sælge dit hus - eller have det vurderet af anden årsag.


Starter det med, at du henvender dig på kontoret.

Her får du udleveret en konvolut, der indeholder de praktiske oplysninger der skal til, for at få gennemført en vurdering.

Kontoret har åbent hver tirsdag fra 17:30 til 18:30 i perioden 18. april til 10. oktober.

Vurderingen foretages af vores interne vurderingsudvalg, der er uddannet på kolonihaveforbundets kurser.

Vurderingen udføres efter de af kolonihaveforbundet fastsatte regler.

En vurdering kan ankes, og kreds København Midt's ankeudvalg vil så foretage en revurdering.

Falder kreds København Midt`s vurdering anderledes ud, bliver betalingen for første vurdering refunderet.