Fra kommunen

Tryk på knappen for at hente dokumentet


Information vedrørende Kagsåparkens Regnvandsprojekt, som Novafos og HOFOR sammen med Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune er i gang med at forberede. Kagsåparkens Regnvandsprojekt er et stort klimatilpasningsprojekt, som skal sikre renere vand i Kagsåen, færre oversvømmelser og flere rekreative muligheder i parken, når den står færdig.


Vi er i gang med at forberede anlægsarbejdet i parken, der begynder i oktober 2023 og varer til udgangen af 2027. Anlægsarbejdet kan også komme til at påvirke jeres haveforening, da I ligger tæt på parken. Vi skal blandt andet fra oktober-december 2023 etablere en adgangsvej fra Klausdalsbrovej, som arbejdstrafikken skal bruge til at komme ind i den nordlige del af parken.Tryk på knappen for at hente dokumentet